O-NET


ผลสอบ.jpg

 สรุปผลสอบ O-NET ป.6 2559 แยกตามสี

สรุปผลสอบ O-NET_2559_M3 สี_

สรุปผลสอบ O-NET ป.6 2559 เครือข่าย

สรุปผลสอบ O-NET_2559_M3เครือข่าย

สรุปผลสอบภาพเขต ตาม สรุปผลสอบ วาระประชุม พค.2560

สรุปผลสอบ O-NET ป.6 2559

สรุปผลสอบ O-NET_2559_M3_

2

ตย.กระดาษคำตอบ ป.6                 ตย.รูปแบบข้อสอบ ป.6

การตอบอัตนัย                  ตัวอย่างข้อสอบอัตนัย          เกณฑ์ตรวจอัตนัย

ตย.กระดาษคำตอบ ม.3           ตย.รูปแบบข้อสอบ ม.3

แบบ สทศ. ต่าง แบบ สทศ.3 สทศ.5 สทศ.6

เอกสารเบิกจ่าย กรรมการรับ-ส่ง ข้อสอบ O-NET

1.แบบขออนุญาตไปราชการ

2.แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

หมายเหตุ ให้นำเอกสารข้อ1-3มาให้ในเช้าวันที่ 4 กพ.2560

o1

กรรมการ O-NET 2559 ป.6   กรรมการ O-NET p6 23-12-59

กรรมการ O-NET 2559 ม.3    กรรมการ O-NET 2559 m3-23-12-59

หมายเหตุ   1.การแจ้งขอเปลี่ยนตัวกรรมการสอบ O-NET ให้แจ้งเป็นหนังสือราชการมายััง สพป.แพร่ เขต 1 พร้อม ชื่อ-สกุล บุคคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทน ภายในวันที่ 9 มกราคม 2560

2. กรรมการ O-NET จะมีการแก้ไขอีกครั้งในวันที่ 9 มกราคม 2560 และประกาศรายชื่ออีกรอบ ขอให้โรงเรียนช่วยตรวจสอบอีกครั้ง

ข้อมูลกรรมการสอบO-NET2559

1-11-2559-17-59-48

คำชี้แจงการกรอกข้อมูล

บัญชีหมายเลข 1

บัญชีหมายเลข 2

Powerpoint นำเสนอ ผลสอบ O-NET NT ปีการศึกษา 2558

นำเสนอผลสัมฤทธิ์ Onet NT2558 นำเสนอ 27 มิย.2559

ผลสอบ NT 2558  ผลสอบ NT 58 ระดับเขต

รายงานผลสอบ NTระดับประเทศ

ค่าสถิติRPT O-NET2558  ONET58 คะแนนrpt ป.6ONET58 คะแนนrpt ม.3

แบบวิเคราะห์คะแนนสอบ H1H2L1L2 แบบ H1H2L1L2

รางวัลโอเนต

ประกาศรางวัล O-NET Award แจ้ง โรงเรียน

ๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅ

Untitled

รายงานผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

หน้าปก1         คำนำ-สารบัญ           คณะผู้จัดทำ

3.ตอนที่ 1     4.ตอนที่ 2         5.ตอนที่ 3        6.ตอนที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สรุปผลสอบ O-NET 2558_P6_5401 เทียบ 57-58

สรุปผลสอบ O-NET 2558_P6_5401 เรียง

เรียงโรงเรียนสรุปผลสอบ O-NET 2558_P6_5401เครือข่าย

สรุปผลสอบ O-NET 2558_P6_5401 ภาพรวมเครือข่าย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สรุป O-NET_2558_M3_5401เรียงโรงเรียน

สรุป O-NET_2558_M3_5401เครือข่าย

สรุป O-NET_2558_M3_5401เทียบ 57-58

สรุป O-NET_2558_M3 ภาพรวมเครือข่าย

18-1-2559 20-46-03

05_รูปแบบข้อสอบ O_NET ป6

กระดาษคำตอบ ป6

05_รูปแบบข้อสอบ O_NET ม3

กระดาษคำตอบ ม3

22-10-2557 22-07-38

คณะผู้จัดทำ คำนำ ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 หน้าปก1เขียว

ผลสอบ O-NET ป.6 เรียงเครือข่าย

ผลสอบ O-NET ป.6 เรียงลำดับ

ผลสอบ O-NET ป.6 สี

ผลสอบ O-NET57 ม.3เรียง8สาระ

ผลสอบ O-NET57 ม.3 24 มีนาคม 2558 สี

20-4-2557 21-24-03

หน้าปก   คำนำ   ตอนที่ 1   ตอนที่ 2   ตอนที่ 3 แก้ไข  ตอนที่ 4   คณะผู้จัดทำ

1วิเคราะห์ผลสอบ ONET 2556 ม.3 5 สาระ

1วิเคราะห์ผลสอบ ONET 2556 ม.3 8สาระ

2.1วิเคราะห์ผลสอบ ONET 2556 ป.6 5 สาระ

2.1วิเคราะห์ผลสอบ ONET 2556 ป.6 8 สาระ

ผลสอบ O-NET เอกชน

วิเคราะห์ผลสอบ ONET 2556 ป.6 ม.3 (เอกชน)

20-4-2557 21-24-57

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s