O-NET


ป้ายประกาศผลสอบ.jpg

1.O-NET_2560_P6_5401

1.O-NET_2560_P6_5401เครือข่าย

ผลสอบ O-NET_2560_M3_5401

ผลสอบ O-NET_2560_M3_5401เครือข่าย

Power point ประชุมกรรมการ

ประชุมการจัดสอบ O-NET2560 24-26 มค.61 สังเกต หัวหน้า กรรมการกลาง

เอกสารรายงานการเดินทางกรรมการรับส่งข้อสอบ ให้ ผอ.โรงเรียนเซ็นต์แบบขอใช้รถ และอนุญาตไปราชการด้วยนะคะ

9.รายงานเดินทาง-กรรมการรับส่งข้อสอบ60

เตรียมสอบ O-NET2560

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปรับ 3 Test spec หลังดูจาก NietsNews(ขึ้นเว็บ) – Copy

TB ป6 60

ป.6 ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

กระดาษคำตอบ ป6(1)วิธีเขียนตอบอัตนัย(2)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

TB ม3 60  

ม.3 ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560  

กระดาษคำตอบ ม3(1)

ผลสอบ.jpg

 สรุปผลสอบ O-NET ป.6 2559 แยกตามสี

สรุปผลสอบ O-NET_2559_M3 สี_

สรุปผลสอบ O-NET ป.6 2559 เครือข่าย

สรุปผลสอบ O-NET_2559_M3เครือข่าย

สรุปผลสอบภาพเขต ตาม สรุปผลสอบ วาระประชุม พค.2560

สรุปผลสอบ O-NET ป.6 2559

สรุปผลสอบ O-NET_2559_M3_

 

Powerpoint นำเสนอ ผลสอบ O-NET NT ปีการศึกษา 2558

นำเสนอผลสัมฤทธิ์ Onet NT2558 นำเสนอ 27 มิย.2559

ผลสอบ NT 2558  ผลสอบ NT 58 ระดับเขต

รายงานผลสอบ NTระดับประเทศ

ค่าสถิติRPT O-NET2558  ONET58 คะแนนrpt ป.6ONET58 คะแนนrpt ม.3

แบบวิเคราะห์คะแนนสอบ H1H2L1L2 แบบ H1H2L1L2

ประกาศรางวัล O-NET Award แจ้ง โรงเรียน

ๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅ

Untitled

รายงานผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

หน้าปก1         คำนำ-สารบัญ           คณะผู้จัดทำ

3.ตอนที่ 1     4.ตอนที่ 2         5.ตอนที่ 3        6.ตอนที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สรุปผลสอบ O-NET 2558_P6_5401 เทียบ 57-58

สรุปผลสอบ O-NET 2558_P6_5401 เรียง

เรียงโรงเรียนสรุปผลสอบ O-NET 2558_P6_5401เครือข่าย

สรุปผลสอบ O-NET 2558_P6_5401 ภาพรวมเครือข่าย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สรุป O-NET_2558_M3_5401เรียงโรงเรียน

สรุป O-NET_2558_M3_5401เครือข่าย

สรุป O-NET_2558_M3_5401เทียบ 57-58

สรุป O-NET_2558_M3 ภาพรวมเครือข่าย

18-1-2559 20-46-03

05_รูปแบบข้อสอบ O_NET ป6

กระดาษคำตอบ ป6

05_รูปแบบข้อสอบ O_NET ม3

กระดาษคำตอบ ม3

22-10-2557 22-07-38

คณะผู้จัดทำ คำนำ ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 หน้าปก1เขียว

ผลสอบ O-NET ป.6 เรียงเครือข่าย

ผลสอบ O-NET ป.6 เรียงลำดับ

ผลสอบ O-NET ป.6 สี

ผลสอบ O-NET57 ม.3เรียง8สาระ

ผลสอบ O-NET57 ม.3 24 มีนาคม 2558 สี

20-4-2557 21-24-03

หน้าปก   คำนำ   ตอนที่ 1   ตอนที่ 2   ตอนที่ 3 แก้ไข  ตอนที่ 4   คณะผู้จัดทำ

1วิเคราะห์ผลสอบ ONET 2556 ม.3 5 สาระ

1วิเคราะห์ผลสอบ ONET 2556 ม.3 8สาระ

2.1วิเคราะห์ผลสอบ ONET 2556 ป.6 5 สาระ

2.1วิเคราะห์ผลสอบ ONET 2556 ป.6 8 สาระ

ผลสอบ O-NET เอกชน

วิเคราะห์ผลสอบ ONET 2556 ป.6 ม.3 (เอกชน)

20-4-2557 21-24-57

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s