แจ้งประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานวัดผลฯแพร่ เขต1

การออกแบบการวัดและประเมินผลในชั้น(4-5เม.ย2561)

ใบงาน

 

 

 

 

*************************************************************************************

ป้ายpre

ผลการทดสอบ Pre 1/2560

รายงานระดับบุคคล เขต

รายงานระดับโรงเรียน เขต

รายงานรวมโรงเรียนp3

รายงานระดับบุคคลp3

รายงานระดับโรงเรียนp3

รายงานรวมโรงเรียนp6

รายงานระดับบุคคลp6

รายงานระดับโรงเรียนp6

รายงานรวมโรงเรียน m3

รายงานระดับบุคคลm3

 

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

 

%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c

โปรแกรมรายงานผลการพัฒนา ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

โปรแกรมรายงาน ร.ร. ขยายโอกาสฯ (นักเรียน 1-50คน ต่อ ชั้น)

โปรแกรมรายงานค่านิยมฯ ร.ร.ประถม ป.1-6 (นักเรียน 1-50 คนต่อชั้น)

โปรแกรมรายงานค่านิยมฯ ป.1-6 นักเรียนต่อชั้นมากกว่า50 คน

หมายเหตุ ข้อมูลผลการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการจัดทำ SAR มาตรฐานใหม่ ได้

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

โรงเรียนเข้าไปรายงานผลระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2560

     http://gg.gg/12prakan

 

เอกสารอบรมการวัดประเมินผลฯ (25-26 เมษายน2559)

นำเสนอ 25-26 เมษายน 2559(ศน.บุษ)

ppt อ่านคิดวิเคราะห์ 1 (ศน.ภนิดา)

โรงเรียนอนุบาลแพร่

powerpoint ดร.ผดุงชัย 04

ตัวช่วย2

แบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2)

พิมพ์เขียวข้อสอบ

รากศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.๖ ม.๓ ม.๖

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อสอบโอเน็ต กับสาระและมาตรฐาน

เอกสารตัวช่วย

เอกสารอบรมคณิตศาสตร์ (23-24 มกราคม 2559) ดร.เปรมฤดี 

Receipt_28105515(2)

เอกสารเย็บเล่ม

เอกสารเย็บเล่ม

รายชื่อ website

เอกสารประกอบการอบรม  การสร้างข้อสอบอัตนัย

4.การวัดพุทธิพิสัย

11.แนวคิดเกี่ยวกับการวัดผล

13.การสร้างและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(แพร่)

14.การหาคุณภาพของแบบทดสอบเกณฑ์

เกณฑ์

7-10-2558 7-54-32

http://goo.gl/forms/7S9XvcVVvx

6-10-2558 21-27-14

◊◊◊◊◊    ◊◊◊◊◊    ◊◊◊◊◊    ◊◊◊◊◊   ◊◊◊◊◊

◊◊◊◊◊    ◊◊◊◊◊    ◊◊◊◊◊    ◊◊◊◊◊   ◊◊◊◊◊

สมัครสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผล สพป.แพร่ เขต 1

28-5-2558 19-34-45

ใบสมัคร ชุมนุม    ใบสมัคร ชุมนุม

22-6-2558 13-14-37

รายชื่อ สามาชิกชมรม   และสมาชิกที่มีชื่อให้เข้าอบรมวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง ขอให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ปลั๊กไฟมาด้วยค่ะ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s