สอบอ่าน (สทศ.สพฐ.)


ป้ายเล็ก.jpg

ผลสอบอ่าน ป.1

54010000 ผลสอบระดับเขตพื้นที่

54010000 (รายองค์ประกอบ)

54010000รายโรง

 

Test-Blueprint-reading-P.1

RT-60 คู่มือสอบอ่าน ป.1-2560

คู่มือบันทึกคะแนนสอบอ่าน ป.1 ในระบบ RT_Upload_Exam_Score_UserGuide

power point ประชุมกรรมการ ชี้แจงRT60 แก้ไข 13 กพ.61 (ศูนย์สอบ แพร่1)

ประกาศเลขที่นั่งสอบ AnnounceSeat_54010000_P1_AllSite

สนามสอบ อ่าน ป.1 60

ร่างประกาศกรรมการคุมสอบ ระดับสนามสอบ อ่านออก 60 ป.1 กลุ่มเครือข่าย

ตารางรับส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบ แก้ไข

 

 

 

%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99

ผลสอบอ่าน ป.1-4 2559 แพร่1 4444(แก้ไขเมื่อ 20.06.60)

 

 

……###################…………

Powerpoint ประชุมสอบอ่านออกเขียนได้ ป.1-4 ประชุมกรรมการสอบอ่าน

คู่มือการสอบอ่าน ป.1-4   คู่มือสอบอ่าน ป.1-4 แก้ไข 8 ก.พ.2560

คำสั่งสอบอ่าน ป.1-4 คำสั่งสอบอ่านเขียน ป.1-4

แบบกรอกคะแนนสอบอ่าน ป.1-4   (สพป.แพร่ เขต1)

แบบกรอกคะแนน ป.4

แบบกรอกคะแนน ป.3(แก้ไข 22 ก.พ.2560)

แบบกรอกคะแนน ป.2

แบบกรอกคะแนน ป.1

หมายเหตุ   1.โรงเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลนักเรียน หรือเพิ่มเติมข้อมูลนักเรียนได้

                 2.การกรอกคะแนนสามารถลบแถวโรงเรียนอื่นๆออกได้ แต่ห้ามลบ คอลัมน์

                  3.กรณีเป็นรับผิดชอบกรอกข้อมูลหลายโรงเรียนสามารถทำต่อกันเป็นรายโรงเรียนต่อกันลงมาได้

https://juno.tks.co.th/obecwebregis

ผลสอบระดับโรงเรียน (สพฐ./สช./เทศบาล/อบจ.)

ผลประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป.1 (28 กันยายน 2559) สทศ.สพฐ.

44444

เอกสารการประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ นักเรียนรายบุคคล สพป.แพร่ เขต 1

ปก คำนำ

แบบประเมินค่านิยมหลักฯ 12 ประการ ป.1-3

แบบประเมินค่านิยมหลักฯ 12 ประการ ป.4-6

แบบประเมินค่านิยมหลักฯ 12 ประการ ม.1-3

หมายเหตุ รหัสผ่านการเข้าใช้งาน/แก้ไขเอกสาร แจ้งในหนังสือราชการ

การประเมินสมรรถนะ

สรุปแบบประเมินสมรรถนะป6

คู่มือ ป6-ok

สรุปแบบประเมินสมรรถนะม3

คู่มือ ม3-ok

ตัวอย่างการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โรงเรียนวัดเมธังฯ

ตารางประเมิน ครู นร.ผู้ปกครอง

ผลการดำเนินงานวิชาการ ปี 57 …O….

ทุกชั้น สรุปคุณลักษณะ ป.6.4.1 สรุปคุณลักษณะ ป.6.4

สรุปคุณลักษณะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s