ข้อสอบกลาง


%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87

เขต

แบบกรอกคะแนน ป.2.2560

แบบกรอกคะแนน ป.4.2560

แบบกรอกคะแนน ป.5.2560

แบบกรอกคะแนน-ม.1-.2560

แบบกรอกคะแนน ม.2 .2560

งานนำเสนอ วิเคราะห์ข้อสอบกลาง

คู่มือข้อสอบกลาง2560

power point ข้อสอบกลาง ศน.บุษ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อสอบกลาง

กระดาษคำตอบ ข้อสอบกลาง

กระดาษคำตอบภาษาไทย ป.2

กระดาษคำตอบคณิต ป.4  กระดาษคำตอบภาษาไทย ป.4  กระดาษคำตอบวิทยาศาสตร์ ป.4

กระดาษคำตอบคณิต ป.5  กระดาษคำตอบภาษาไทย ป.5  กระดาษคำตอบวิทยาศาสตร์ ป.5

กระดาษคำตอบคณิต ม.1  กระดาษคำตอบภาษาไทย ม.1  กระดาษคำตอบภาษาอังกฤษ ม.1 

กระดาษคำตอบวิทยาศาสตร์ ม.1  กระดาษคำตอบสังคมศึกษา ม.1

กระดาษคำตอบคณิต ม.2  กระดาษคำตอบภาษาไทย ม.2  กระดาษคำตอบภาษาอังกฤษ ม.2 

กระดาษคำตอบวิทยาศาสตร์ ม.2  กระดาษคำตอบสังคมศึกษา ม.2

ตารางสอบข้อสอบกลาง

ตารางสอบข้อสอบกลาง

บัญชีรับส่งข้อสอบกลาง

ตารางข้อมูนักเรียน และการรับส่งข้อสอบกลาง

ไฟล์ 70/30 & 80/20 คะแนนสอบปลายภาคกับข้อสอบกลางไปใช้

p2 20%

p.4 20%

p.5 20%

m.1 20%

m.2 20%

 

คู่มือการจัดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559 คู่มือจัดสอบ ข้อสอบกลาง 2559

โครงสร้างข้อสอบกลาง2559 ann-2560-02-141646244531

แบบกรอกคำตอบ ป.2

แบบกรอกคำตอบ ป.4

แบบกรอกคำตอบ ป.5

แบบกรอกคำตอบ ม.1

แบบกรอกคำตอบ ม.2

หมายเหตุ  ตรวจเฉพาะข้อสอบอัตนัย แบบเลือกตอบ/เชิงซ้อน ไม่ตรวจ

แก้ไขข้อสอบกลาง

1.แก้ไขคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลาง วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ข้อ 44   ขอเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การให้คะแนน ข้อ 44 ดังนี้คะแนนเต็ม 4 คะแนน เปลี่ยนเป็น คะแนนเต็ม 3 คะแนน  คะแนนบางส่วน 2 คะแนน เปลี่ยนเป็น คะแนนบางส่วน 1.5 คะแนน

2. แก้ไขคำชี้แจง ป.4 ภาษาไทย

thai-p-4-chaeejang

3.แก้ไขเฉลยวิทยาศาสตร์ ม.1 ข้อ 4,25

science-m-1-kho-4-25

4.แก้ไขโครงสร้างข้อสอบภาษาไทย ป.4,5 ม.1,2

4.1 แก้ไขคำชี้แจง ป.5 ข้อสอบภาษาไทย

4.2 แก้ไขคำชี้แจง ม.1 ภาษาไทย

4.3 แก้ไขคำชี้แจง ม.2 ภาษาไทย

4.4 แก้ไขโครงสร้างแบบทดสอบภาษาไทย ม.1-2

555555

ผลการประเมินข้อสอบกลางเขต

รายงานรวมโรงเรียน (เรียงทุกชั้น ประถม)

รายงานรวมโรงเรียน มัธยม

คู่มือข้อสอบกลาง 2558 ฉบับแก้ไข

แก้ไขเฉลยวิทยาศาสตร์ ม.2แก้ไข วิทย์ ม.2 เฉลย

……………………………………………………………………………………………………………

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s