ข้อสอบกลาง


%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87

ไฟล์ 70/30 & 80/20 คะแนนสอบปลายภาคกับข้อสอบกลางไปใช้

p2 20%

p.4 20%

p.5 20%

m.1 20%

m.2 20%

 

คู่มือการจัดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559 คู่มือจัดสอบ ข้อสอบกลาง 2559

โครงสร้างข้อสอบกลาง2559 ann-2560-02-141646244531

แบบกรอกคำตอบ ป.2

แบบกรอกคำตอบ ป.4

แบบกรอกคำตอบ ป.5

แบบกรอกคำตอบ ม.1

แบบกรอกคำตอบ ม.2

หมายเหตุ  ตรวจเฉพาะข้อสอบอัตนัย แบบเลือกตอบ/เชิงซ้อน ไม่ตรวจ

แก้ไขข้อสอบกลาง

1.แก้ไขคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลาง วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ข้อ 44   ขอเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การให้คะแนน ข้อ 44 ดังนี้คะแนนเต็ม 4 คะแนน เปลี่ยนเป็น คะแนนเต็ม 3 คะแนน  คะแนนบางส่วน 2 คะแนน เปลี่ยนเป็น คะแนนบางส่วน 1.5 คะแนน

2. แก้ไขคำชี้แจง ป.4 ภาษาไทย

thai-p-4-chaeejang

3.แก้ไขเฉลยวิทยาศาสตร์ ม.1 ข้อ 4,25

science-m-1-kho-4-25

4.แก้ไขโครงสร้างข้อสอบภาษาไทย ป.4,5 ม.1,2

4.1 แก้ไขคำชี้แจง ป.5 ข้อสอบภาษาไทย

4.2 แก้ไขคำชี้แจง ม.1 ภาษาไทย

4.3 แก้ไขคำชี้แจง ม.2 ภาษาไทย

4.4 แก้ไขโครงสร้างแบบทดสอบภาษาไทย ม.1-2

555555

ผลการประเมินข้อสอบกลางเขต

รายงานรวมโรงเรียน (เรียงทุกชั้น ประถม)

รายงานรวมโรงเรียน มัธยม

คู่มือข้อสอบกลาง 2558 ฉบับแก้ไข

แก้ไขเฉลยวิทยาศาสตร์ ม.2แก้ไข วิทย์ ม.2 เฉลย

……………………………………………………………………………………………………………

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s